Strukton Milieutechniek, thuis in bodem

Strukton Milieutechniek richt zich voornamelijk op de bodem. Bodemonderzoek, bodemadvies, bodemsanering. Naast de bodemgerichte specialismen beschikken wij over de dienst Incident Management, 24 uur per dag bereikbaar voor de aanpak van (milieu)incidenten, calamiteiten en andere spoedeisende situaties.

Meer over ons

Certificering

Na de jaarlijkse audit is ons certificaat weer verlengd.

We voeren werken uit conform de BRL SIKB 1000.

Overige certificaten

BRL_SIKB_1000

“Iedereen heeft recht op een leefbare omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren.”

Tijdelijk handelingskader voor omgaan met PFAS-houdende grond

In juli is het tijdelijk handelingskader omgaan met PFAS-houdende grond van kracht geworden. Hiermee wordt enerzijds hergebruik van PFAS-houdende grond onder bepaalde omstandigheden mogelijk gemaakt. Anderzijds impliceert het handelingskader tot een directe onderzoeksplicht naar de aanwezigheid van PFAS (en GenX) voor alle vrijkomende grond die hergebruikt wordt of wordt afgevoerd naar verwerkers.

Lees meer