Strukton Milieutechniek, thuis in bodem

Strukton Milieutechniek richt zich voornamelijk op de bodem. Bodemonderzoek, bodemadvies, bodemsanering. Naast de bodemgerichte specialismen beschikken wij over de dienst Incident Management, 24 uur per dag bereikbaar voor de aanpak van (milieu)incidenten, calamiteiten en andere spoedeisende situaties.

Meer over ons

“Iedereen heeft recht op een leefbare omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren”

onze visie en missie

TCE-installatie Strukton Milieutechniek

Deze mobiele anaerobe bioreactor wordt ingezet bij het in-situ saneren van VOCL verontreinigingen (oplosmiddelen). In de bioreactor wordt de DHC bacterie gekweekt. Anaerobe infiltratie en onttrekking brengen de bacteriën en nutriënten op de juiste locatie in de bodem. Met behulp van nutriënten breekt de bacterie de verontreiniging in de bodem af tot een onschadelijk eindproduct.

Deze techniek pakt verontreiniging in bodem en grondwater aan waardoor grondverzet niet (altijd) meer noodzakelijk is en de periode van grondwatersanering aanzienlijk korter wordt.

Neem contact op voor meer informatie

Ons kantoor

51.595673,4.737507
Vul het vertrekpunt in