Certificering

Systeemcertificaten

 • NEN-EN-ISO 9001:2015

Veiligheidsbeheerssystemen 

 • VCA-Petrochemie

Milieuzorgcertificaten

 • NEN-EN-ISO 14001:2015 – Milieuzorgcertificaat

Procescertificaten

 • BRL SIKB 1000 - Monsterneming Besluit Bodemkwaliteit (protocol 1001)
 • BRL SIKB 2000 - Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (protocol 2001, 2002 en 2018)
 • BRL SIKB 6000 - Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en nazorg (protocol 6001)
 • BRL SIKB 7000 - Uitvoering (water)bodemsaneringen (protocol 7001/ 7002/ 7003/ 7004)
 • Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering

NIWO-VIHB

 • Besluit inzamelen afvalstoffen en Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars

MVO

 • CO2 Bewust certificaat niveau 5

Werken in België 

 • Achilles Zorgsysteem