Aanvullende diensten

Bij Strukton Milieutechniek zijn we continu op zoek naar vernieuwing en uitbreiding van onze diensten om onze klanten te ontzorgen. Het bieden van een volledig pakket is een belangrijk speerpunt binnen ons dienstenpakket. Daarom bieden wij ook nog diverse aanvullende diensten.

GE-meten 2
InSitu_installatiebinnen_Activity_Carr
Water_eninsitu_zuivering_Activity_Carr
 

Geo-elektrisch meten

Vanuit milieuwetgeving moeten veel bodembeschermende voorzieningen vloeistofdicht zijn om bodemverontreiniging te voorkomen. Om op deze voorzieningen een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te krijgen is een inspectie conform het AS SIKB 6700 noodzakelijk. Dit heeft voor het inspecteerbaar maken van onder andere ondergronds leidingwerk en bassins vaak een grote impact op het lopende productieproces en schoonmaakkosten.

Wij maken het daarom mogelijk om met geo-elektrisch meten snel en efficiënt een eventueel lek in leidingen of bassins op te sporen, vaak zonder impact op het lopende productieproces. Wij bieden een volledig pakket waarbij vanaf de inspectie, de eventuele herstelwerkzaamheden, tot aan afgifte van de verklaring met u wordt meegedacht. Meer weten? Bekijk hier onze folder.

In-situ

De Latijnse uitdrukking voor ‘ter plekke’. Deze techniek behandelt verontreinigd grond(water) op locatie, zonder ontgraving, grondverzet of verplaatsing en behandeling op een andere locatie uit te voeren.

Afhankelijk van het soort verontreiniging, bijvoorbeeld Chloorkoolwaterstoffen, minerale oliën, zware metalen of vluchtige aromaten (BTEXN) en de locatie specifieke omstandigheden kiest Strukton Milieutechniek de techniek die daarbij past.

Contactpersonen

Chantal Broeken

 

Thomas Himmelreich