Bodem en advies

De bodem vormt het draagvlak van de samenleving. Als voedingsbodem voor voedsel en drinkwater, als drager voor onze leef- en infrastructuur, waterberging en als woonplaats voor essentiële flora en fauna. De bodem vormt hiermee in letterlijke en figuurlijke zin de basis van ons bestaan. De bodem is ook kwetsbaar. Door het intensieve bodemgebruik vormen verontreinigingen een bedreiging voor de functionele eigenschappen van de bodem. Een complexe wetgeving zorgt er voor dat de kwaliteit van de bodem en de belangen van de diverse gebruikers worden afgewogen en geborgd.

Bodemonderzoek_Activity_Carr
Bodemonderzoek2_Activity_Carr
Bodemadvies_Activity_Carr
Bodemonderzoek_monsterneming_Activity_Carr
Bodemonderzoek_na_dumping_Activity_Carr
 

Strukton Milieutechniek

Strukton Milieutechniek is in staat om vanuit de belangen van de opdrachtgever invulling te geven aan het beheer van de bodem.

De adviseurs van de adviesafdeling van Strukton Milieutechniek bieden adviesdiensten aan op het gebied van:

 • Hergebruik grond en bouwstoffen (Besluit bodemkwaliteit)
 • Grondstromen coördinatie
 • Sanerings- en veiligheidsplannen
 • Vergunning en (BUS)melding coördinatie
 • Milieukundige begeleiding bij saneringen (BRL6000)
 • Advies bij werken in verontreinigde grond
 • Locatieontwikkeling op verontreinigde grond
 • Bodemrisicoanalyse
 • Veldwerk voor bodemonderzoek met gecertificeerde eigen veldwerkers
 • Milieuhygienisch bodemonderzoek (NEN5740, NTA)
 • Partijkeuringen grond (AP04)
 • Nazorg en monitoring

Onderscheidend vermogen

Strukton Milieutechniek is van oorsprong een milieutechnisch aannemingsbedrijf. De adviseurs van de afdeling onderzoek en advies zijn hierdoor bij uitstek in staat praktisch advies te geven waarmee u concreet aan de slag kunt. Deze combinatie van advies en uitvoeringsexpertise is onderscheidend van een traditioneel advies- en ingenieursbureau. Wij analyseren uw wensen, ontrafelen de ‘bodem’-knelpunten en bieden u hiervoor een passende en uitvoerbare oplossing binnen de wettelijke kaders. Voor een realistische prijs. Klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, probleemanalyse, initiatief en vakgerichtheid zijn dan ook kenmerkend voor onze medewerkers.

Daarnaast beschikt het adviesbureau binnen de eigen organisatie over uitvoeringsexpertise ten aanzien van:

 • Grondwaterszuiveringstechnieken
 • Bodemsaneringstechnieken
 • Incidentmanagement
 • Kostencalculatie

Hierdoor zijn onze adviezen compleet, realistisch en uitvoerbaar.

Contactpersonen