Bodemsanering

Traditioneel ontgraven van verontreinigde grond en het oppompen van verontreinigd grondwater is de meest eenvoudige manier van saneren. Dat is alleen als de omstandigheden het toelaten. Wanneer de omstandigheden het niet toelaten werkt Strukton Milieutechniek met in-situ saneringen.

Bodemsanering_inpandig2_Activity_Carr
Bodemsanering_inpandig_Activity_Carr
Bodemsanering_Esso_Activity_Carr
Bodemsanering_Activity_Carr
Bodemsanering_onder_bedrijfspand_Activity_Carr
 

Belangrijk voor het succesvol afronden van een sanering zijn:

  • Milieutechnische aspecten
  • Veiligheidsaspecten
  • Herinrichting na sanering
  • Monitoring
  • Nazorg

Strukton Milieutechniek heeft ruime ervaring in het uitvoeren van bodemsaneringen en herinrichting van saneringslocaties.

Uitvoeren en begeleiden van bodemsanering

Strukton Milieutechniek kan alle saneringen tot en met veiligheidsklasse 3T/2F uitvoeren. Zij is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM voor het uitvoeren van bodemsaneringen conform de BRL 7000, protocollen 7001, 7002, 7003 en 7004 en voor het uitvoeren van Milieukundige Begeleiding conform de BRL 6000, protocol 6001.

Contact

jaap.schoones@strukton.com

erwin.vanarendonk@strukton.com

marinus.krijger@strukton.com