Nieuws

 • 14 augustus 2019

  Tijdelijk handelingskader voor omgaan met PFAS-houdende grond

  In juli is het tijdelijk handelingskader omgaan met PFAS-houdende grond van kracht geworden. Hiermee wordt enerzijds hergebruik van PFAS-houdende grond onder bepaalde omstandigheden mogelijk gemaakt. Anderzijds impliceert het handelingskader tot een directe onderzoeksplicht naar de aanwezigheid van PFAS (en GenX) voor alle vrijkomende grond die hergebruikt wordt of wordt afgevoerd naar verwerkers.

  Lees meer

 • 05 april 2017

  Is chroom-6 het nieuwe asbest?

  Recent werd bij Defensie en Nedtrain bekend dat in het verleden gewerkt werd met chroom-6 houdende verf en de daarmee gepaard gaande risico’s. Daarom werd binnen Strukton gedacht dat dit middel mogelijk ook langs het spoor toegepast is.

  Lees meer