Advisering Gevaarlijke Stoffen

Defensie heeft de CBRN (Chemische Biologische Radiologische & Nucleaire) Respons Eenheid (CBRN RE) klaar staan om bij CBRN-dreigingen en incidenten civiele instanties te ondersteunen. Bijvoorbeeld met advies, meetcapaciteit en middelen om materieel en infrastructuur te ontsmetten. Deze CBRN-responscapaciteit is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Er is een duidelijke link tussen de activiteiten van Strukton Milieutechniek en de CBRN-response eenheid van Defensie. Tijdens de gesprekken die we gevoerd hebben met de CBRN response eenheid werd duidelijk waar de overeenkomsten zaten, maar ook waar we elkaar zouden kunnen aanvullen ten tijde van calamiteiten. Zo beschikt de CBRN RE over unieke set aan detectoren en weet zij als geen ander hoe je deze moet gebruiken. Daarbij opereert de CBRN RE van Defensie doorgaans in een Brandweer (of Politie) ondersteunende rol. Om de gevaarlijke stof op te ruimen is echter behoefte aan weer andere kennis, ervaring en uitrusting. Strukton Milieutechniek voorziet bij calamiteiten binnen haar gebied van verantwoordelijkheid juist weer in dat specialisme, het opruimen van gevaarlijke stoffen. Op 14 en 15 maart heeft er een kennisoverdracht plaatsgevonden tussen de twee partijen over het Vakbekwaam Behandelen van Gevaarlijke Stoffen. Hierbij lag de nadruk op het classificeren van de stoffen, het om- en overpakken ervan en in het kader van de ADR-transportregeling werd er gesproken over welke eisen hieraan gesteld worden. Vanuit het maatschappelijke belang is de overheid het bedrijfsleven aan het verkennen om te inventariseren waar er mogelijkheden liggen om samen te werken. Door optimaal gebruik te maken van de markt, kunnen de specialisten zich nog beter ontwikkelen en voorkom je onveilige situaties wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen.

Advies GS