Asbestsanering Voedingsmiddelenindustrie

Opdrachtgever:
Voedingsmiddelenindustrie
Asbest_hal_ingepakt

Omschrijving

In een verpakkingshal van een voedingsmiddelenbedrijf is tijdens de bouw asbesthoudend plaatmateriaal toegepast op kolommen en draagbalken ten behoeve van de brandwerendheid. In verband met strengere eisen ten aanzien van de voedselveiligheid moet het asbest verwijderd worden.

Strukton Milieutechniek heeft een plan van aanpak met werktekening, opgesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden, waarin de planning en uitvoeringswijze uitgebreid zijn beschreven, afgestemd op de wensen van de klant. Ook zijn risico’s en beheers-maatregelen ten aanzien van planning en resultaat benoemd. De gekozen aanpak was voor de opdrachtgever een belangrijke reden om aan ons de opdracht te gunnen.

 

De werkzaamheden bestonden naast het verwijderen van asbest, uit het bouwen van containments, het inpakken van achterblijvende machines en installatieonderdelen in de hal, het laten uitvoeren van eindcontroles van de gesaneerde containments door een geaccrediteerd laboratorium en vervolgens het opruimen van de locatie. Ook het actief beheersen van de risico’s ten aanzien van de planning en het resultaat was een belangrijk onderdeel van de uitvoering.

Resultaat

Het asbest uit de verpakkingshal was binnen de gestelde periode van 2 weken verwijderd. Het risico op het optreden van asbestverontreiniging is hiermee weggenomen en de voedselveiligheid is gewaarborgd. De opdrachtgever kon conform planning de eigen werkzaamheden hervatten.

Bijzonderheden

Om de werkzaamheden binnen de afgesproken beschikbare tijd uit te kunnen voeren werd in 24-uurs dienst, door meerdere ploegen, gewerkt. In verband met de risicoklasse (niet hechtgebonden asbest, risicoklasse 3) zijn de werkzaamheden in containments uitgevoerd met onder andere onafhankelijke ademlucht.