Buitenring Parkstad Limburg

Opdrachtgever:
BPL
Locatie:
Limburg
Mijnsteen_Brunssum

Projectdetails

Bij de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) wordt een deel van het tracé aangelegd op de mijnsteenberg in Brunssum. Vanwege de van nature aanwezige sterke nikkel verontreinigingen in mijnsteen kan het vrijkomende materiaal niet zonder meer worden hergebruikt binnen de reguliere hergebruikkaders.

Om hergebruik binnen de mijnsteenberg te optimaliseren is voor het werk een saneringsplan opgesteld. Vrijkomende mijnsteen kan hierdoor herschikt worden binnen het wegontwerp en de gevalscontour. In totaal wordt circa 200.000 m3 mijnsteen ontgraven en binnen het werk herschikt. Dit maakt het werk tot een van de omvangrijkste bodemsaneringen die in Nederland zijn uitgevoerd. Na een uitgebreide voorbereidingsperiode voor onderzoek en planvorming voert Strukton Milieutechniek in samenwerking met de projectorganisatie de sanering uit. De saneringsactiviteiten zijn hierbij volledig in de civieltechnische werkzaamheden geïntegreerd.