Onderzoek naar de aanwezigheid van chroom (VI) in verf op bruggen en sluizen in Noord-Holland

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Holland / Ooms Construction
Locatie:
Noord-Holland
Chroom VI-liggend

Project

Ter voorbereiding op (geplande) onderhoudswerkzaamheden heeft Strukton Milieutechniek op 23 bruggen en sluizen in de provincie Noord-Holland onderzoek uitgevoerd naar de eventuele aanwezigheid van chroom (VI) in de verf op deze bruggen en sluizen.

Het doel van het onderzoek is vaststellen of er daadwerkelijk chroom (VI) aanwezig is, zodat als dat het geval is, op de juiste werkwijze beschermingsmaatregelen kunnen worden toegepast bij de uitvoering van werkzaamheden aan de bruggen en sluizen.

Resultaat

De onderzoeksresultaten geven de provincie Noord-Holland inzicht in de aanwezigheid van chroom (VI) op verschillende separaat onderzochte (verdachte) onderdelen van de brug of sluis (o.a. leuning, trappen, aandrijving, enz.).

De provincie beschikt op basis van de resultaten over de juiste gegevens om aannemers goed te informeren over de aanwezigheid van chroom (VI), zodat zij in samenspraak met een HVK-er de benodigde maatregelen vast kunnen stellen. Denk aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming, wegwerpoverall etc., maar ook aan meer omgevingsgerichte maatregelen zoals, afhankelijk van de werkzaamheden, afzuiging aan de bron.

Bijzonderheden

Blootstelling aan chroom (VI) door inademing, huidcontact of via voedsel of drank veroorzaakt gezondheidsproblemen. Bij het uitvoeren van verspanende werkzaamheden aan verf met chroom (VI) bestaat het risico op blootstelling wanneer niet de juiste (beschermings)maatregelen zijn genomen.

De onderzoekswerkzaamheden vonden plaats terwijl de bruggen en sluizen in gebruik waren. Alle bruggen betroffen beweegbare bruggen over watergangen. Per brug of sluis is op locatie in samenspraak met de brug- of sluiswachter bepaald hoe en wanneer de monsters genomen konden worden. Hierbij is het door ons specifiek voor chroom (VI) opgestelde onderzoeksprotocol gehanteerd.