Inspectie en reparatie in asbest verontreinigde kruipruimte

Opdrachtgever:
Amphia Ziekenhuis
Locatie:
Breda
Amphia

Project

Nadat de technische dienst van het Amphia Ziekenhuis drukverlies op de stoomleiding had geconstateerd en waterlekkages in de kruipruimtes en kelder, moest er een oplossing komen omdat dit mogelijk op termijn de bedrijfsprocessen in gevaar kon brengen. Strukton Milieutechniek startte met inspecteren van stoomleidingen in met asbest verontreinigde kruipruimtes.

Tijdens de bouw van het ziekenhuis eind jaren ‘50  is veel gebruik gemaakt van asbest leidingisolatie. Door de jaren heen is de leidingisolatie beschadigd geraakt, waardoor deze losligt door de kruipruimte en de ruimte met asbest verontreinigd is. De kruipruimtes zijn afgesloten en mag men alleen betreden met voor asbestverontreiniging geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Omdat de kruipruimtes uit verschillende delen bestaan, hebben we op 4 plaatsen ten behoeve van het betreden een drietrapssluis met watermanagement, onderdrukmachine en –registratie gebouwd. Daarnaast is gebruik gemaakt van een uitgebreid pakket aan veiligheidsmaatregelen, zoals waterdichte overalls, laarzen, handschoenen, volgelaats-maskers en PID-meter. Omdat er sprake was van niet hechtgebonden asbest (risicoklasse 3) en “besloten ruimte” hebben we gebruik gemaakt van onafhankelijk lucht en een mangatwacht.

Resultaat

Nadat de lekkage gevonden was, is deze met behulp van een deskundige op het gebied van stoom- en waterleidingen gerepareerd. Hiermee is het risico dat de bedrijfsprocessen van het ziekenhuis op termijn zouden worden verstoord, weggenomen.

Bijzonderheden

De kruipruimtes waarin gewerkt werd waren krap, benauwd en warm. Ook was er beperkte bewegingsvrijheid door een hoogte van circa 1 meter. De activiteiten van het ziekenhuis dienden hierbij ongestoord doorgang te vinden.