Calamiteit: Lekkage aan een ondergrondse brandstoftransportleiding

Opdrachtgever:
Antea Group Pipeline Management
Locatie:
Lage Zwaluwe
Lage Zwaluwe

Project

De brandstoftransportleiding ligt op 3 meter diepte onder een weiland. Doordat brandstof op de grond in het weiland en in de sloot naast het weiland werd aangetroffen, kwam de lekkage aan het licht.

Er bleek sprake van een omvangrijke grond- en grondwaterverontreiniging. Bij de bereddering van deze calamiteit verzorgden wij onder meer de coördinatie en uitvoering van alle werkzaamheden, het overleg met de diverse hulpdiensten, veiligheid, ondersteuning bij leidingreparatie, grond- en grondwatersanering, het schoonmaken van het terrein en het oppervlaktewater en de herinrichting van het terrein.

Resultaat

72 uur na de melding van de calamiteit, binnen de afgesproken kritische tijd, was de brandstoftransportleiding weer operationeel. Na afronding van de reparatie van de leiding, de saneringswerkzaamheden en de schoonmaakwerkzaamheden, is het gras ingezaaid en werd de locatie weer in gebruik genomen door de eigenaar.

Bijzonderheden

Het grootste deel van de werkzaamheden werd in een 24-uurs dienst uitgevoerd. Tijdens de eerste dagen van de calamiteit heeft veel overleg en afstemming plaatsgevonden met de hulpdiensten (GRIP 1) en de opdrachtgever. Ook zijn onder andere onderzoek naar en benadering van OCE, cultuurtechnisch werk voor een oude tankval, spanningsbemaling, afvoer van puur product en zettingsmetingen uitgevoerd.