Milieu- en civieltechnisch onderzoek

Opdrachtgever:
Gemeente Breda
Locatie:
Julianalaan Breda
Julianalaan foto

Project

Ter voorbereiding op de uitvoering van de weg- en rioolreconstructie heeft Strukton Milieutechniek een milieu- en civieltechnisch bodemonderzoek uitgevoerd op de Julianalaan te Breda. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de civiel- en milieutechnische kwaliteit van de vrijkomende materialen en het bepalen van bodemopbouw en waterhuishouding.

Resultaat

De onderzoeksresultaten geven de gemeente inzicht in:

  • De milieutechnische kwaliteit van de vrijkomende materialen (grond, puin, slakken en asfalt);
  • De civieltechnische kwaliteit van het vrijkomende zand;
  • De te hanteren veiligheidsklasse conform CROW132;
  • Bemalingsadvies;
  • Sonderingsresultaten.

De gemeente beschikt op basis van de resultaten over de juiste gegevens om de aannemers via het bestek goed te informeren voor een eenduidige prijsvorming en verantwoorde uitvoering.

Bijzonderheden

Tijdens het uitvoeren van het veldonderzoek was de overlast voor de weggebruikers beperkt doordat wij de verschillende onderzoekswerkzaamheden hebben gecombineerd.