Milieu Incidentbestrijding Provincie Zuid-Holland

Opdrachtgever:
Provincie Zuid-Holland
Locatie:
Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland 2

Project

Voor calamiteiten op wegen in Zuid-Holland was de Provincie op zoek naar een partij om hen te helpen en te ontzorgen door middel van Milieu Incidentbestrijding. Een partner die 24/7 bereikbaar is en binnen 45 minuten specifiek materieel op en langs de Provinciale wegen kan inzetten, om in het kader van veiligheid en gezondheid direct calamiteiten af te handelen.

Strukton Milieutechniek, Incident Management, kwam bij de aanbesteding op basis van prijs en kwaliteit als beste uit de bus en heeft het contract met een looptijd van 2 jaar gekregen met 2 keer verlening bij goed functioneren.

Resultaat

Per jaar worden in het areaal circa 100 incidentmeldingen aangenomen waarbij een effectieve aanrijdtijd van 35 minuten in 2017 en 2018 werd behaald. De dichtstbijzijnde Incidentcoördinator gaat meteen na de oproep met een Eerstelijns Calamiteitenvoertuig ter plaatse voor de bereddering en veilig stelling. Indien nodig schalen we op met extra materieel. Al bij de melding stemmen we met de opdrachtgever af welke maatregelen nodig zijn, zodat we snel kunnen handelen.

Uit evaluaties bleek dat het veiligstellen van de verkeerssituatie hoge prioriteit heeft. Mede op basis van het 24Safe-programma van Strukton adviseerden we om op bepaalde wegen naast het Eerstelijns Calamiteitenvoertuig, ook inzet van een zogenoemde Botsabsorber. Met deze aanvullende afspraak is een veiligere situatie voor de weggebruiker en personeel ontstaan.

Bijzonderheden

Bij een dumping van drugsafval in een recreatiegebied raakte zowel de grond, het wegdek, als bomen vervuild. Ook de omliggende sloten liepen vol. Door opgebouwde ervaringen met vergelijkbare incidenten werden vloeistoffen, grond en water direct vakkundig gesaneerd. Met inzet van collega’s van het team Bodem & Advies van Strukton Milieutechniek is gezorgd dat ook na het opruimen van de eerste schade conform Wet- en regelgeving en met benodigde certificaten is gewerkt en geadviseerd.

Een illegale dump van asbest op een Provinciale carpoolplaats hebben we snel kunnen verwijderen, mede vanwege ons Procescertificaat Asbestverwijdering en direct beschikbaar vakkundig en gecertificeerd personeel. Zonder veel tijdsverlies hebben we de locatie weer vrij kunnen geven.