Sanering Chemie-Pack

De provincie Noord-Brabant heeft Strukton Milieutechniek de opdracht gegund voor de saneringswerkzaamheden van de bovengrond op het terrein van Chemie-Pack. Chemie-Pack werd begin 2011 verwoest door een enorme brand. De bodem en het grondwater raakten hierdoor ernstig vervuild.

Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant
Locatie:
Moerdijk
Start sanering bovengrond Chemie-Pack
Sloopwerk Chemie-Pack Moerdijk

Projectdetails

Op 14 mei 2014 is Strukton Milieutechniek begonnen met het slopen van de vloeren, funderingen en rioleringen. Daarna worden van de bovengrond selectief alleen de verontreinigde delen afgegraven. Deze werkzaamheden nemen vijf maanden in beslag.

De aanpak en uitvoering van de bodemsanering zijn zodanig dat de omliggende bedrijven daar zo min mogelijk overlast van ondervinden. De bodemsanering moet ook humane risico's van de aanwezige bodemverontreiniging wegnemen en het terrein weer geschikt maken voor gebruik als industrieterrein.

Start sloopwerkzaamheden

y2hOCtx7In4