Spoedeisende bereddering met een (water)bodemsanering als spin-off

Opdrachtgever:
Colijn aannemersbedrijf B.V.
Locatie:
A6 nabij Lelystad
A6 Lelystad2

Project

Over de A6 nabij Lelystad heeft Colijn Aannemersbedrijf B.V. in 2014 een nieuwe fietsbrug gerealiseerd. Tijdens deze werkzaamheden is, als gevolg van een calamiteit met een aggregaat, een bodemverontreiniging met dieselolie ontstaan, waarvoor de “zorgplicht” geldt. Dit houdt in dat alle verontreiniging verwijderd moet worden.

Direct nadat de calamiteit zich voordeed is door de afdeling Incident Management al een groot deel van de verontreiniging verwijderd. Het direct verwijderen van de gehele verontreiniging bleek niet mogelijk omdat een deel ervan zich bevond ter plaatse van en nabij een sloot, die de waterafvoer van de omliggende terreindelen moest waarborgen.

Voor de sanering van de verontreiniging die na de bereddering van de calamiteit nog in de slootbodem en nabij de sloot aanwezig was, is begin 2015 een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens heeft in 2 fases de feitelijke sanering plaatsgevonden, incl. een aanvullend onderzoek.

Om verrassingen te voorkomen benoemden, beschreven en beheersten wij samen met de opdrachtgever de aanpak, uitvoeringswijze, risico’s en beheersmaatregelen. 

Resultaat

De landbodem en waterbodem zijn conform de zorgplicht terug gesaneerd tot de achtergrondwaarden. De locatie is in oorspronkelijke toestand teruggebracht.

Bijzonderheden

De werkzaamheden vonden plaats direct langs de snelweg. Voor het maken van een tijdelijke op- en afrit pasten wij verkeersmaatregelen toe. Het betrof een waterbodemsanering en landbodemsanering. Voor dit project werd een bestaande watergang afgedamd en een nieuwe watergang gegraven.