Railinfrasystemen

De afdeling Bodem & Advies ondersteunt zusterbedrijf Strukton Systems bij de bodemaspecten voor veilig en verantwoord werken in de bodem ten behoeve van de realisatie van het vernieuwde spoorbeveiligingssysteem.

Opdrachtgever:
Strukton Systems/ProRail
Locatie:
divers
Railinfra_Project_Carr

Project

Strukton Milieutechniek verzorgt bij dit project de volgende onderdelen:

  • Bodemonderzoek conform CROW307 ter vaststelling van de bodemkwaliteit en de veiligheidsklasse conform CROW 132.
  • Leveren DLP ten behoeve van instructie over en toezicht op de veiligheidsmaatregelen bij werken in verontreinigde grond.
  • Opstellen V&G-uitvoeringsplannen voor het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde grond.
  • Opstellen BUS meldingen en BUS-evaluaties.
  • Uitvoeren en begeleiden van saneringswerkzaamheden onder BRL7000, protocol 7001 en  BRL6000, protocol 6001.

 

De werkzaamheden vinden plaats op spooremplacementen waardoor de eisen ten aanzien van  spoorveiligheid, veiligheid bij werken in verontreinigde grond en de verplichtingen vanuit de Wet bodembescherming in de uitvoering moeten worden geïntegreerd. De werkzaamheden kenmerken zich door een flexibele inzet van diensten en intensieve planningsafstemming met de opdrachtgever.

Contactpersoon

Coen Aarts
coen.aarts@strukton.com

Stuur een e-mail